HOME  |  CONTACT

Hockeycomplex, Spijkenisse

 

Op verzoek van de gemeente Spijkenisse heeft Happy Feet een advies opgesteld voor de uitbreidingsmogelijkheden van het bestaande hockeycomplex van twee naar drie velden. Daarbij is gekeken naar de ruimtelijke consequenties, de mogelijkheden tot aanleg van een derde veld en de investeringskosten.

Met name de aanleg van dit noodzakelijke derde veld is technisch lastig uitvoerbaar, omdat het deels op een oud vuilstort, een fietspad en een tweetal (berm)sloten komt te liggen. Hiervoor zijn een aantal oplossingsrichtingen in het advies voorgesteld met de consequenties in tijd (planning) en kosten, zodat de gemeente Spijkenisse dit advies als onderlegger kan gebruiken voor verdere besluitvorming.

Contact:

Happy Feet Sports Systems

Henk Breunissen

 

t: 06 48063361
e: info@happyfeetsports.nl

Bezoekadres:

Buurtje 2

2802 BE Gouda

Postadres:

Burgemeester Martenssingel 29

2806 CL Gouda