Nederlands   English

Tennispark USC

Tennispark USC, Amsterdam

Voor de bouw van deze tennishal is Happy Feet sports systems ingeschakeld door het Universitair Sport Centrum (USC) te Amsterdam om de bouw voor te bereiden en te begeleiden (bouwheer).

De volgende werkzaamheden zijn daarvoor uitgevoerd:

  • Haalbaarheidsonderzoek tennishal USC te Amsterdam;
  • Planologische vooraanvraag (toets) voor de bouw van hal bij Stadsdeel Oost, gemeente Amsterdam;
  • Inventarisatie terrein, waterpassing en geotechnische vooronderzoek;
  • Overleg met opdrachtgever USC, gemeente en tennisvereniging;
  • Aanvragen omgevingsvergunning voor bouw tennishal;
  • Opstellen technische documenten voor prijsaanvraag funderingswerk, bouw tennishal, LED verlichting in de hal, verwarming in de hal, inrichtingsmaterialen tennishal en coaten van de tennisbanen;
  • Bouwheer tijdens de bouw (begeleiding) namens USC.

Tot tevredenheid van de gebruikers (spelers en trainers) en opdrachtgever USC.