Schiedam

Kunstgrasvelden sportpark Thurlede te Schiedam

In opdracht van gemeente Schiedam verzorgde Happy Feet Sports Systems de begeleiding van de realisatie van 2 kunstgrasvelden op sportpark Thurlede, bestaande uit:

  • Uitwerken ombouwadvies voor natuurgras naar kunstgras en van hockey kunstgras naar voetbal kunstgras op een zettingsgevoelige ondergrond (veen);
  • Verzorgen milieukundig onderzoek en advisering toepassing rubber infill materiaal;
  • Opstellen technische tekeningen en Plan van Aanpak voor de uitvoering;
  • Verzorgen van de onderhandse aanbesteding;
  • Begeleiding van de uitvoering van het werk.

De kunstgrasvelden zijn onder algehele goedkeuring KNVB volgens NOC*NSF normen gebouwd tot tevredenheid van de voetbalverenigingen en de opdrachtgever.