Nederlands   English

Olympia

Ombouw hoofdveld Olympia te Gouda

In opdracht van Sport.Gouda/gemeente Gouda is de ombouw van natuurgras naar kunstgras van het hoofdveld van GC&FC Olympia gerealiseerd. Het voorbereidingstraject en de uitvoeringsbegeleiding zijn verzorgd door Happy Feet Sports Systems:

  • Uitwerken ombouwadvies voor natuurgras naar kunstgras op een zeer zwakke ondergrond met een PS-platen pakket in het aanwezige veld;
  • Verzorgen dispensatie aanvraag KNVB vanwege aangepaste bouwwijze vanwege zettingsgevoelige ondergrond (lichtgewicht constructie);
  • Ontwerpen van een lichtgewicht fundering van de omliggende verharding;
  • Verzorgen milieukundig onderzoek;
  • Opstellen technische tekeningen en Plan van Aanpak voor de uitvoering;
  • Verzorgen van de onderhandse aanbesteding;
  • Begeleiding van de uitvoering van het werk.

Het kunstgras hoofdveld is onder algehele goedkeuring KNVB volgens NOC*NSF normen gebouwd tot tevredenheid van de voetbalvereniging en de opdrachtgever.