HOME  |  CONTACT

Waterbestendige sportvelden

Waterberging in sportvelden: Extreem lichtgewicht waterbergende fundering voor sportvelden.

Het Permavoid-sport funderingsysteem voor sportvelden is ontwikkeld en gecertificeerd als alternatieve fundering voor sportvelden (erkenning en normering NOC*NSF).

Dit funderingsysteem kan direct onder kunstgrastoplagen worden toegepast. Het vervangt de lava of soortgelijke funderingsmaterialen. Het is geschikt voor alle kunstgrassystemen voor voetbal, hockey, korfbal, rugby en tennis. Het product vormt bijvoorbeeld ook een onderdeel van een FIFA** goedgekeurd kunstgrasvoetbal constructie en van goedgekeurde hockeysystemen. Op de Permavoid-sport wordt een dempende laag (foam- of e-layer) toegepast, waarop de kunstgrasmat wordt geplaatst.

 

Het Permavoid-sport is extreem licht en kenmerkt zich door een grote druksterkte (minimaal 715kN/m2). Het product heeft een zeer sterke plaatvorming, dit leidt tot een zeer vlak veld, een nivellerend effect bij ongelijke zettingen in de ondergrond en een lage druk op de ondergrond. Dat maakt het product ook zeer geschikt voor toepassing op slappe bodems, stortplaatsen en om sportvelden op te bouwen zonder ontgraving van ondergrond.

 

Met ruim 90% aan holle ruimte komt het tegemoet aan de toenemende behoefte aan waterberging. Door de schaarse ruimte neemt de noodzaak/wens toe om dit onder sport- en trapvelden en speelplekken te doen, hierdoor wordt optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare ruimte.

Het vervangt ook de traditionele drainage onder velden.

 

Inmiddels wordt het al ingezet voor opslag van water in de fundering, waarvan weer drinkwater wordt gemaakt, in het GreenSource project.

 

Het is een duurzaam product. Het wordt vervaardigd van gerecycled polipropyleen en kan na gebruik weer 100% worden gerecycled. Ook is het Permavoid-sport weer opneembaar en herplaatsbaar.

 

N.B. in eerder publicaties en/of normbladen kan het product ook onder de naam PermaSport zijn aangeduid. Permavoid-sport en PermaSport zijn dezelfde producten.

 

Contact:

Happy Feet Sports Systems

Henk Breunissen

 

t: 06 48063361
e: info@happyfeetsports.nl

Bezoekadres:

Molenwerf 1

2801 PP Gouda

Postadres:

Burgemeester Martenssingel 29

2806 CL Gouda