Nederlands   English

Innovatie

Het (door)ontwikkelen van sportvelden is van grote waarde voor de sport. Er spelen vele aspecten een rol bij een dergelijke ontwikkeling: wensen van de sporter, nieuwe inzichten, wisselwerking sporter en ondergrond, beschikbaarheid van materialen, kostprijs, milieuvriendelijkheid, duurzaamheid etc.

In toenemende mate speelt bij deze ontwikkeling het veranderde klimaat, denk aan intensere buien, langere periodes van weinig neerslag en vaker hoge temperaturen. Duidelijk is dat het waterbeheer een belangrijker aspect is geworden. Er ontstaan mogelijkheden om waterretentie toe te passen en water te hergebruiken voor plantgroei en/of de afkoeling van velden.

Om dit te kunnen wordt er voortdurend samengewerkt met verschillende leveranciers, testinstituten, onderzoekers, sporters, sportbonden, gemeenten, verenigingen en beheerders van sportvelden.

Vanuit een jarenlange ervaring met innovatie, de kennis en kunde en het netwerk neemt Happy Feet de innovatie van sportvelden ter hand.

Doel is de ontwikkelde (en gecertificeerde) sportvloeren ter beschikking te laten komen van de gebruikers, de beheerders en de opdrachtgevers en zo bij te dragen aan de duurzame oplossing van maatschappelijke vraagstukken, zoals waterbeheer en opwarming van de stad.