HOME  |  CONTACT

Beheerplan Sportpark, Boskoop

 

Voor de gemeente Boskoop is een beheerplan op gesteld voor het totale sportpark: sportvelden, atletiekbaan, veldinrichting, hekwerk, verlichting, verhardingen, beplanting en watergangen. Kortom alles binnen de grenzen van het sportpark, behoudens de opstallen.

De werkzaamheden bestonden uit:

  • een kwaliteitsbeoordeling (nulmeting) van de sportvelden. De uitkomst van deze beoordeling op vlakheid, ontwatering, samenstelling toplaag, verdichtingen en grassamenstelling zijn verwerkt in een overzichtelijk kwaliteitsmatrix. Hierdoor is in een oogopslag te zien hoe de kwaliteit van de velden zich verhouden en in welke rubriek (goed, matig en slecht) de velden vallen;
  • een meerjarenondersplanning (MOP) en renovatieschema opstellen;
  • beschreven onderhoudspakketten voor de natuurgras- en kunstgrasvelden en de kunststof atletiekbaan verdeeld naar dagelijks, periodiek en jaarlijks onderhoud;
  • Er zijn afschrijvingstermijnen en onderhoudspakketten bepaald voor hekwerken, verlichting, verhardingen etc.

Tot slot is gekeken naar verantwoordelijkheden en taken van betrokken partijen: gemeente, verenigingen en onderhoudsbedrijf. Ook is een afweging gemaakt in beheervormen van het sportpark.

Contact:

Happy Feet Sports Systems

Henk Breunissen

 

t: 06 48063361
e: info@happyfeetsports.nl

Bezoekadres:

Molenwerf 1

2801 PP Gouda

Postadres:

Burgemeester Martenssingel 29

2806 CL Gouda