Nederlands   English

Advies: Sport en Water

Het belang van sport voor de samenleving is groot. Wekelijks worden (buiten) sportaccommodaties door miljoenen mensen gebruikt. Alleen al voor voetbal liggen in Nederland ruim 10.000 voetbalvelden.

Door de veranderingen in het klimaat wordt waterbeheer steeds belangrijker. De regenbuien zijn vaak heftiger dan voorheen. In korte tijd kan heel veel regen vallen. Ook treden er vaker langere periodes van hoge temperatuur en/of van zeer geringe neerslag op.

Dit vraagt om andere kijk op waterbeheer op de sportvelden en sportparken en om andere oplossingen. Aspecten als wateropvang, capillaire eigenschappen, water hergebruik voor plantgroei of afkoeling van velden verdienen alle aandacht daarbij.

Meer en meer wordt het van belang om ook in de sportvelden het (regen)water een plek te geven. Een meerwaarde te laten zijn voor gebruikers, voor beheerders en voor het klimaat.

Naast deskundig advies en expertise in het ontwerp en de aanleg van sportvelden voegt
Happy Feet sports steeds vaker water oplossingen toe om tegemoet te komen aan duurzaam waterbeheer en de opwarming van velden (en de stad) tegen te gaan.