HOME  |  CONTACT

Advies: ontwerp en bouw sportvelden

 

Het belang van sport in de samenleving is groot. Wekelijks worden de (buiten)sportaccommodaties door miljoenen mensen bezocht. Alleen al voor voetbal liggen er in Nederland ruim 10.000 velden.

De gemeenten en sportverenigingen spelen een belangrijke rol bij het beheer en gebruik van deze sportaccommodaties. In een omgeving waar de ruimte schaars is, de onderhoudskosten onder druk staan, waar de eisen van de gebruiker steeds hoger worden, de politieke besluitvorming onvoorspelbaar kan zijn en de technische ontwikkelingen niet stilstaan, is het niet altijd eenvoudig om sportaccommodaties te beheren en te ontwikkelen.

Door onze inhoudelijke kennis van sportvoorzieningen te combineren met alle aanwezige invloeden is het onze inzet om te komen tot de meest optimale sportaccommodatie.

 

Met onze kennis en kunde kunnen wij u van dienst zijn met:

 • Beleidsadvisering;
 • Haalbaarheidsonderzoek (ruimtelijke inpassing, investeringen…);
 • Behoeftebepaling (nu en voor de toekomst);
 • Nulmetingen sportvelden/-accommodaties en beheerplannen sportaccommodaties;
 • Meerjarenonderhoudsplanning (MOP) / Meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB);
 • Onderhoud-, renovatie- en aanlegadviezen voor alle soorten buitensportvloeren;
 • Advisering keuze soort sportvloer voor tennis, hockey, korfbal en voetbal;
 • Opstellen van programma van eisen en investeringsramingen;
 • Geotechnische advisering (lichtgewicht constructies bij weinig draagkrachtige bodems);
 • Maken ontwerpen voor sportvelden en/of buitensportaccommodaties;
 • Opstellen aanbestedingsdocumenten (werkomschrijving/bestek);
 • Begeleiding van de aanbesteding;
 • Begeleiding van de aanleg/directievoering;
 • Totale projectmanagement van planvorming tot realisatie.

Onze dienstverlening is maatwerk toegesneden op uw wensen en gedreven om tot een goede sportvoorziening te komen voor de sporter.

 

 

Sport in de stad: noodzaak tot optimaal ruimte gebruik

Stimuleren van bewegen: gelegenheid tot sporten in een park

Combineren functies: wateropslag en sport

Contact:

Happy Feet Sports Systems

Henk Breunissen

 

t: 06 48063361
e: info@happyfeetsports.nl

Bezoekadres:

Molenwerf 1

2801 PP Gouda

Postadres:

Burgemeester Martenssingel 29

2806 CL Gouda